Vet du vad redovisning är?

Behöver du hjälp med redovisning i Hudiksvall? Vad är redovisning egentligen? Det är en av de frågor som du kanske blir förvånad när du får veta att det finns ett svar.

Till att börja med är redovisning ett system som hjälper till att registrera, sammanfatta och kommunicera ekonomisk verksamhet över tid till olika parter som är involverade i en organisation. Detta inkluderar vanligtvis investerare, långivare eller aktieägare, chefer eller ägare, anställda och myndigheter. Inom de fyra huvudkomponenterna finns flera underkategorier som fokuserar på att ge detaljer för varje funktion inom det breda paraplyet redovisning.

Redovisning delas vanligtvis in i två huvudkategorier

Konton (eller ibland register) är förteckningar över transaktioner eller händelser som sker inom en organisation. Registrering innebär att varje transaktion kategoriseras korrekt och att dess effekter på tillgångar, skulder, ägarens eget kapital och intäkter/kostnadskonton noteras. Den samlade informationen – med andra ord huvudboken – används för att utarbeta bokslut (rapporter).

Analysera innebär att identifiera trender i data som kan kräva framtida förändringar i affärsverksamheten eller särskilda åtgärder. De flesta företag förlitar sig i hög grad på att analysera sina uppgifter innan de fattar beslut om t.ex. inköp, försäljningsmål, personalstyrka och produktionskapacitet. Vissa kallar detta för bokföring, men det är redovisning eftersom det inte bara är en persons minne som används för att registrera uppgifter, utan en mer formell process.

En snabb notering om bokföring kontra redovisning.

Även om du kanske hör folk slänga runt begreppen bokhållare och revisor i samma ordalag, är de inte synonyma. En bokhållare registrerar i första hand transaktioner i huvudböcker medan en revisor tolkar dem för att ta fram rapporter som visar hur väl affärsverksamheten utvecklas. Till exempel utförs bankavstämningar ibland av revisorer eller företagsekonomer, medan bokförare helt enkelt sköter huvudboken och de finansiella rapporterna.

Jag hoppas att det här inlägget har varit till nytta för dig och att du nu förstår bättre vad redovisning är. Om du behöver hjälp med redovisning i Hudiksvall finns det bra hjälp att få.